Ana içeriğe atla

Ücret Bordrosunda Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Ücret Bordrosu Kavramı 

İşveren kişilerin bünyesinde çalışan işçinin verdiği hizmet       

karşılığında ödediği ücret ile birlikte bütün vergileri ve kesintileri detaylarıyla belirten döküme bordro zarfı denir. İşçinin çalıştığı dönem boyunca periyodik aralıklarla düzenlemeler yapılan bu belge aynı zamanda maaş bordrosu olarak isimlendirilmiştir. Bordro işverenin işçiye ödemesi gereken ücret borcunu ödediğini kanıtladığı için hem işveren hem de işçinin güvence kaynağıdır. Dolayısıyla insan kaynakları veya muhasebe departmanları işçinin hak ediş kanunları ile özel ve yasal kesintilerde uygulanan işlemlerin hatasız düzenlemeleri gerekmektedir.Bordrolarda; sigorta kesintileri, vergi kesintileri, avanslar, mesai saatleri tutarları detaylı bir şekilde bulunur. Resmi evrak niteliği taşıyan bir belge olduğu için şartlara uygun düzenlenmesi oldukça önem arz eder. Bu nedenle çalışanların almış oldukları ücretlerin Vergi, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik ve Ticaret Kanun'larına göre farklı bordro format ve bilgilerini içermesi gerekmektedir.     

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre maaş bordrosunda bulunması gereken hususlar nelerdir?

Ücret bordroları sigorta primine esas kazancın tespitinde kullanıldıkları için 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesinde aylık ücret tediye bordrosu tabirine ve bulunması gereken bilgilere yer verilmiştir. İşverenler tarafından ibraz edilen aylık ücret tediye bordroları aşağıdaki formata uygun hazırlanmalıdır.

- İşyerinin sicil numarası
- Bordronun ilişkin olduğu ay
- Sigortalının adı, soyadı
- Sigortalının Sosyal Güvenlik Sicil Numarası
- Ücret Ödenen Gün Sayısı
- Sigortalının Ücreti
- Ödenen ücret tutarı ve ücretin alındığına dair sigortalının imzasının bulunması zorunludur. (bankadan yapılan ödemelerde imza şartı aranmaz.)

Vergi Usul Kanunu’na göre maaş bordrosunda bulunması gereken hususlar nelerdir?

Vergi Usul Kanunu’nun 238. maddesine göre işverenler her ay ödedikleri ücretler için (Ücret bordrosu) tutmaya mecburdurlar. Ücret bordroları aşağıdaki formatta düzenlenmelidir.

-Hizmet erbabının soyadı, adı; ücretin alındığına dair imzası veya mührü (Ücretin ödenmesinde ayrıca makbuz alan işverenlerin tutacakları ücret bordrosuna imza veya mühür konulması mecburi değildir.)
-Varsa vergi karnesinin tarih ve numarası
-Birim ücreti (Aylık, haftalık, gündelik, saat veya parça başı ücreti)
-Çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre
-Ücret üzerinden hesaplanan vergilerin tutarı

İş Kanunu’na göre maaş bordrosunda bulunması gereken hususlar nelerdir?

İş kanuna göre işverenler aşağıdaki formata uygun bordro düzenlemelidir.

-İşçinin adı soyadı
-Ödemenin günü ve ilişkili olduğu dönem
-Fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit ekleme tutarı
-Vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin tutarı
-Ücret ödeme günü
-İşverenin imzası

 Özetle söz konusu kanunlar çerçevesinde iş yeri kayıt ve belgeleri dolayısıyla ücret bordroları incelenecek olan işverenin ücret bordrolarının yukarıdaki yönetmeliklerde belirtilen bütün şartları taşıması gerekmektedir.

Sonuç olarak ücret bordosunda bulunması gereken bilgiler şu şekilde olmalıdır;

1-İşyerinin sicil numarası
2- Bordronun ilişkin olduğu ay
3- Bordronun tanzim tarihi
4- Sigortalının (Hizmet erbabının) adı, soyadı
5- Sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası
6- Ücret ödenen gün sayısı
7- Ücretin miktarı
Ücrete ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler

8- Ücretin alındığına dair sigortalının (hizmet erbabının-işçinin) imzasının bulunması
9- Ücret üzerinden hesaplanan vergilerin (gelir, damga vergisi ve aylık geçim indirim belgesi) tutarı
10- İşverenin ve bordroyu tanzim edenin imzası bulunmalıdır.

Bu yasal şartların yanında ücret bordrosunda (varsa) avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintiler ile SGK işveren hissesi, sigortalı hissesi, işsizlik sigortası işveren ve sigortalı hisseleri de belirtilmelidir.

 

Yazımızı okumaya vakit ayırdığınız için teşekkürler, 

Kaynak : Dünya Gazetesi | 20.03.2015
              : 
MuhasebeBilgisiCOM


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

ESS Zaman Bilgilerim - İzin Mutabakat Formunun Alınması

ESS Zaman Bilgilerim - İzin Mutabakat Formunun Alınması Çalışanlar orchestra da yıllık izin mutabakat formlarını alabilirler. Bu sayede insan kaynakları çalışanlar ile izin kalan günleri konusunda sürekli mutabık kalacaktır. İş İhtiyaç Tanımı Çalışan kalan izin hakkı konusunda bilgi sahibi olmak istemektedir, İnsan kaynakları izin mutabakatı konusunda çalışanları ile her zaman mutabık olmak istemektedir, İşlem Adımları Adım 1: Personel servisleri > Zaman Bilgitiplerim > Yıllık İzin Mutabakat Formu menü yolunu takip edin. Adım 2: Yıllık izin kalan gününüzü görüntüleyebilir, ardında çıktısını alabilirsiniz. Örnek izin mutabakat formu çıktısı, (çıktı formatı şirket bazlı değişiklik gösterebilir) Önemli Notlar --

Elektronik İmza Modülü Orchestra Mobil Uygulamamızda Müşterilerimize Açıldı

İnsan kaynakları sistemlerindeki en önemli açıklardan birisi olan hukuksal dayanak eksikliğini orchestra'ya eklediğimiz elektronik imza modül ile artık karşılıyoruz. İnsan kaynaklarında bordro, puantaj, personel izin dokümanları ve birçok iş akışında artık gerekli belgeleri orchestra mobil kullanan müşterilerimiz kolaylıkla çalışanlarının imzalamasını isteyebilecekler. Böylelikle, şirketlerin özellikle yasal uyuşmazlık durumlarında sistemden yaptıkları onaylama işlemlerinin artık hukuksal kanıtı da olacak. Modülümüzü aktifleştiren müşterilerimizde artık aşağıdaki işlemler personellere açılacak; Her personel bordro zarfını gördüğü ekranda tek tuşla zarfına imza atabilecek, Her personel izin mutabakatını gördüğü ekranda tek tuşla mutabakat yazısını imzalayabilecek, Personeller imzaladıkları dokümanları istedikleri zaman indirebilecekler, İnsan kaynakları imzalanan dokümanları ayrı

İş Akışlarım - Yıllık İzin Talebi

İş Akışlarım - Yıllık İzin Talebi Çalışanlar orchestra da yıllık izin taleplerini web ya da mobil uygulama üzerinden yapabilirler. İş İhtiyaç Tanımı Çalışan izin talebi yapmak istemektedir, İşlem Adımları Adım 1: İş Akışlarım menüsünü tıklayın. Adım 2: İş akışları içerisinden yıllık izin talebi formunu seçin. Adım 3: Gelen form ekranında izin talebinizle ilgili açık olan alanları doldurun. Adım 4: Mobil uygulamada iş akışlarına erişim; Önemli Notlar İzin talebiniz yönetici onayına sunulacaktır, formunuzun durumunu gelen kutusu -> beklediğim talepler ekranından takip edebilirsiniz.