Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Ekim, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Muhasebe Entegrasyon Kokpit

  Hedef Her ay düzenli olarak muhasebeye gönderilen bordro kayıtlarına bazı durumlarda ters kayıt almak gerekmektedir. Ters kayıt işlemi sonrasında tekrar bordro kayıtları gönderilene kadar muhasebe tarafında bordro ile ilgili veriler raporlanamaz olmaktadır. Kokpit ekranı ile ters kayıt almadan bordro işlemlerine devam edilebilmesi ve böylece muhasebe tarafında da ilk seferde gönderilen bordro verileri ile tahmini raporlama çalışmalarının devam edebilmesi sağlanmaktadır. Süreç İçerisinde Uygulanan Otomatik Kontroller Bordro ve muhasebe bağlantısı sadece en son gönderilen muhasebe belgesi için iptal edilebilir. Eğer önceki aya ilişkin belge bağlantısı koparılacak ise bu durumda da cari ayın 23 ünden sonra (muhtasar ve e bildirge işlemlerinin son tarihi olduğundan dolayı) bu işlemin yapılamaması için kontroller mevcuttur. Nihai bordro sonuçlarının muhasebeye aktarılması sırasında eğer ilk seferde gönderilen belge için ters kayıt alınmadı ise önce bu ters kaydın alınması için kul

Orchestra Bulut dan SAP Servis URL lerine Erişim Testleri

SAP deki servis url erişmek için yapılması gereken işlemler aşağıdaki gibidir: Adım 1: SAP deki gereken RFC lerin servise dönüştürülmesi  Çağrılacak RFC lerin mutlaka servislere çevrilmesi gerekmektedir. Bu çeviriler yapıldıktan sonra servis isimleri SICF den kontrol edilir. Adım 2: SAP servislerine erişmek için orchestra ip adres bloklarına gerekli izinlerin verilmesi. Basis ve network danışmanlarının firewall üzerinden gelen azure IP adreslerine erişim izni vermesi gerekmektedir. Test için ilgili izin verilen IPlerden basit bir servis çağrımı yapılabilir. Test için seçilen servisin parametre almayan bir servis olması test işlemini kolaylaştıracaktır. SICF orchestra servisleri görüntüsü:

ORCBulut 'a SAP den Veri Göndermek İçin Gerekli Ayarlar (STRUST)

Azure ye SAP den veri göndermek için aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekmektedir. Adım 1:  Azure sertifikasının STRUST ile SAP sistemine yüklenmesi Bu işlem basis danışmanı tarafından yapılmalıdır. Geçerli sertifika HRSP tarafından müşteriye iletilir. Adım 2: Veri Gönderimin Test Edilmesi ZORCH entegrasyon menüsünden bir personel gönderilerek test yapılabilir. Test seçim kutusunu kaldırmayı unutmayın. ALV listesinden işlenen kayıt = 1 olmalıdır. Geri düğmesine basıldığından dönen JSON verisinde success görülmelidir. Bu kontrol orchestra tarafında DataHeaders tablosundan da yapılabilir. İlgili üst birim adına veri girişi olduğu SQL den görülmelidir.

Personellerin Devamsızlık Kotalarının Raporlaması

ESS Zaman Bilgilerim - Devamsızlık Kotalarını Görüntülemesi Çalışanlar orchestra da hak ettikleri izin haklarını ve kullandıkları gün ya da saat bilgilerini inceleyebilirler. İş İhtiyaç Tanımı Çalışan izin hakedişlerini raporlamak istemektedir, İşlem Adımları Adım 1: Personel servisleri > Zaman Bilgitiplerim > Devamsızlık Kotalarım menü yolunu takip edin. Adım 2: Devamsızlık kota bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz. Önemli Notlar --

ESS Zaman Bilgilerim - Devamlarım

ESS Zaman Bilgilerim - Devamlarım Çalışanlar orchestra da şirket de yapmış oldukları tüm görev, eğitim ya da seyahat gibi ofis dışında şirketleri adına gerçekleştirdikleri devam kayıtlarını raporlayabilirler. Bu şekilde olabilecek hatalı kayıtları düzeltme imkanı oluşmuş olacaktır. İş İhtiyaç Tanımı Çalışan yapmış olduğu devam kayıtlarının doğruluğunu kontrol etmek istemektedir, İşlem Adımları Adım 1: Personel servisleri > Zaman Bilgitiplerim > Devamlarım menü yolunu takip edin. Adım 2: Devamlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Önemli Notlar --

SAP HCM E-Beyanname İyileştirmeleri

E-Beyanname çıktısını aldığınız mevcut programınız ile ilgili yeni güncellemeler gelmiştir. Özetle güncellenen konular ve iyileştirme maddeleri aşağıdaki gibidir. Mevcut durumda E-Beyanname alınmak istendiğinde eski yöntem olan XML alma işleminden farklı olarak sistem size tek bir kanun ya da SGK işyeri seçseniz bile her zaman tüm kanun ya da SGK işyerlerinin toplamını çıktıda veriyordu. Artık aynı eskisi gibi sizin seçtiğiniz kanun ya da SGK işyerlerinin çıktıya gelmesi sağlandı.   Mevcut durumda E-Beyanname çıktısı için tek seçenek vardı. Ya EXCEL olarak alıp hiç dosyayı değiştirmeden sisteme yüklemek gerekiyordu ya da çıktıyı alırken sonuna .TXT yazıp almak gerekiyordu. TXT olarak alınan dosyadan da kontrolleri yapmak oldukça zor oluyordu. Yeni güncelleme ile seçim ekranından yapacağınız seçim kriteri yardımıyla ister TXT ister EXCEL formatında çıktı alabilmeniz sağlandı. Ayrıca EXCEL formatında çıktı aldığınızda da alan içinde verilerin başınd

Orchestra Kişisel Bilgilerim Değişiklikleri

  Personellerin Kişisel Bilgilerini Kontrol Etmesi ve Değişiklik Yapması Hedef Çalışanlar personel idaresi modülünde kişisel bilgiler bilgitipindeki bilgilerini kontrol edip, gerektiğinde değişiklik taleplerinde bulunabilirler. Kişisel bilgiler bilgitipinde çalışanın ad, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, çocuk sayısı gibi kişisel bilgileri saklanmaktadır. Rol(ler) Personel (EMPLOYEE) rolüne sahip kullanıcılar tarafından başlatılabilir. Kişisel Bilgilerin Görüntülenmesi ve Kontrol Edilmesi 1. Sol menüden Personel Servisleri > Personel Bilgitiplerim > Kişisel Bilgilerim yolu izlenir: 2. Kişisel bilgileriniz liste olarak gelecektir. Bu ekranda detaylı görüntülemek için detay bakış düğmesine, değişiklik talebi için değiştir düğmesine basabilirsiniz. 3. Bilgitipi detay ekranında değişiklik yapılması durumunda değişiklik için neden girilmelidir. İnsan kaynakları kurallarına göre ek dosya da eklemek gerekebilir. 4. Değişikliğinizi yaptıktan genel bakış ekranında değişi

SAP İK Bütçe Simülasyon Modülünün Aktifleştirilmesi

  SAP Personel masraf planlaması aktifleştirilmesi için aşağıdaki eklentilerin aktifleştirilmesi gerekmektedir. Bunun SPRO ya girilir. Burada ilk olarak aşağıdaki "İK Eklentileri" etkinleştirilir: Sonra "Personel Masraf Simülasyon" modülünün etkinleştirilmesi gerekmektedir:

Orchestra Mobil V 1.0.52 Güncellemeleri

Orchestra Mobil uygulamamızda yeni versiyon 1.0.52 ile aşağıdaki düzeltmeler ve yenilikler eklenmiştir: Düzeltmeler   Profil fotoğrafı yüklenirken oluşan hata giderildi.  İş aileleri ve iş tanımları sayfasındaki hatalar düzeltildi.    Bordro rapor ekranı güncellendi.   Çeviri hataları düzeltildi.   Doküman servisi güncellendi.   Yeni müşteri kaydedilen ekran formatı güncellendi.   Feed’e eklenen her doküman için progress bar çıkartılacak.   Yeni feed ekleme servisi düzeltildi.   Landing tab düzeltildi.               Y Yenilikler İK Personel Yönetimi ekranı geliştirildi. Performans değerlendirme modülündeki puanlama sistemi için slider eklendi. Client liste ekranına pull to refresh özelliği eklendi. Sadece ay-yıl seçilebilen datepicker modülü eklendi, (bordro ekranları için) En son çalış